wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia podyplomowe - ZTwSOWiŚ
 
 
 
Zaawansowane technologie w systemach oczyszczania wody i ścieków
 
Studia podyplomowe prowadzone w systemie zaocznym.

Czas trwania: 2 semestry, zjazd 1 raz w miesiącu
(piątek, sobota, niedziela, łącznie 10 zjazdów).


Zajęcia obejmą 160 godzin wykładów i ćwiczeń.
Studium kończyć się będzie pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.

Studia adresowane są do:


Eksploatatorów systemów oczyszczania wody i ścieków zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych,pracowników przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia, czynnych zawodowo absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska i pokrewnych zwłaszcza projektantów związanych z projektowaniem obiektów do oczyszczania wody i ścieków, pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni zainteresowanych tematyką oczyszczania wody i ścieków.

Zakres tematyczny:


Program wykładów i seminariów obejmować będzie tematykę:
Technologii oczyszczania wody i ścieków zawansowanych metod oczyszczania wody i ścieków, hermetyzacji i dezodoryzacji procesów i urządzeń, wspomagania komputerowego w projektowaniu, eksploatacji i optymalizacji procesów oczyszczania ścieków, monitoringu i kontroli obiektów wod-kan, eksploatacji systemów oczyszczania wody i ścieków. Wymagań formalno-prawnych dokumentacji projektowej.

Sylwetka absolwenta:


Wysokiej klasy specjalista w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, technologii proekologicznych i monitoringu obiektów wod-kan oraz wykorzystania technik komputerowych w inżynierii i ochronie środowiska, mogący uzyskać w odrębnym postępowaniu tytuł rzeczoznawcy, eksperta, biegłego lub stanowisko wykładowcy wyższej uczelni.

plik