sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studiuj po angielsku
 
 
 

STUDIUJ PO ANGIELSKU !!!

Zapraszamy na bezpłatne 3-semestralne studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria środowiska specjalność – Advanced technologies in environmental engineering prowadzone w języku angielskim.
Dbamy o jakość kształcenia, więc ilość miejsc jest ograniczona – do 20 studentów!
Studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność – Advanced technologies in environmental engineering są dostępne są zarówno dla cudzoziemców, jak i dla obywateli polskich, absolwentów studiów I stopnia inżynierii środowiska oraz kierunków pokrewnych.


Rejestracja kandydatów odbywa się już od stycznia 2013 roku.

NIE CZEKAJ!
ZAPISZ SIĘ!!!


Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, która współpracuje z instytucjami samorządu lokalnego i wojewódzkiego, z przedstawicielami gospodarki regionalnej oraz z organizacjami naukowymi i branżowymi. Wydział ma podpisane umowy o współpracy oraz umowy wdrożeniowe. Dzięki temu prace dyplomowe studentów, praktyki oraz staże są realizowane w rzeczywistych obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody czy obiektach związanych z energetyką cieplną.
Oprócz profesjonalnej bazy dydaktycznej, Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, doświadczonej kadry naukowej oraz praktyk i staży w przedsiębiorstwach oferujemy Państwu także ciekawe życie studenckie (http://www.pb.edu.pl/Organizacje-studenckie.html) oraz rozwijanie zainteresowań w Kole Naukowym Inżynierii Środowiska, Kole Młodych PZiTS oraz Ciepłownik.

Studia są finansowane z projektu Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy


STUDY ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN ENGLISH !!!


We invite you for 3-semester tuition free study in Bialystok University of Technology Faculty of Civil and Environmental Engineering in Environmental Engineering discipline. We offer the new master study program in English: Advanced technologies in environmental engineering on full-time system.
We take carry about education quality and that is the reason why we are able to admit only 20 students!
The new course in Environmental Engineering discipline: Advanced technologies in environmental engineering welcome Polish students as well as foreign students with bachelor degree of Environmental Engineering and related courses.


Candidates registration is open from January 2013.

DO NOT WAIT!
TAKE PLACE IN IT!!!

Classes are lead by professional and experienced teachers who cooperate with local government and city council, work together with home business and lend a hand to scientific and professional agencies and organizations. The faculty authorities enter into cooperation agreements and sign know-how contracts. That is the reason why students’ final projects practice and placements take place in real objects of water and wastewater pipe systems, sewage treatment plants, water purification stations and heating plants.
Apart from professional teaching base – Modern Teaching Center of Bialystok University of Technology, experienced staff, practice and placement in local business companies we offer also interesting students’ everyday life (http://www.pb.edu.pl/Organizacje-studenckie.html) and interests expression possibility in scientific circles and associations e.g. Student Scientific Association of Environmental Engineers, Student’s Branch of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians and Student Scientific Association of Heating Engineers
The course is financed by project: Universities potential increase as a development contributory of economy based on knowledge.