sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Trendy i nowości w mikroskopii
 
 
 

Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Białostocka

Seminarium na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

W dniach 23-24 marca 2011r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbyło się seminarium pt. Trendy i nowości w mikroskopii” połączone z zajęciami praktycznymi z mikroskopii z cyfrową analizą obrazu. Seminarium zostało zorganizowane przez Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii wraz z firmą OLMYPUS Polska, która udostępniła wysokiej klasy sprzęt m.in. mikroskop konfokalny i kilka typów mikroskopów fluorescencyjnych. W seminarium uczestniczyło ponad 50 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi, doktoranci oraz liczne grono studentów Politechniki Białostockiej. W ramach seminarium przedstawiciele firmy Olympus – Panowie Nikodem Szymański oraz Marcin Włodarczyk przedstawili ciekawe prezentacje, które umożliwiły słuchaczom zapoznanie się z różnymi typami mikroskopów oraz stosowanymi technikami obserwacji preparatów ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć mikroskopii konfokalnej.

Największe zainteresowanie wzbudziły zajęcia praktyczne, zorganizowane w laboratoriach Zakładu Biologii Sanitarnej i Biotechnologii. Każdy z uczestników mógł zapoznać się z działaniem poszczególnych typów mikroskopów oraz zobaczyć obraz gotowych jak i własnych preparatów. Dzięki nowoczesnym kamerom cyfrowym obrazy z mikroskopów można było obserwować na monitorach, a także istniała możliwość wykonania zdjęć z powierzonych preparatów i ich archiwizacji w technice cyfrowej. Wielu uczestników warsztatów skorzystało z tej możliwości.

Andrzej Butarewicz.