sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych

W dniu 14 czerwca 2012r. odbyło się praktyczne szkolenie studentów kierunku budownictwa nt.: "Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych" (Zadanie 19 projektu). Zajęcia z wykorzystaniem zestawu GPS miały na celu przybliżenie studentkom i studentom zasady działania i wykorzystania w praktyce inżynierskiej jednej z najnowocześniejszych technik pomiarów satelitarnych, pomocnych w rozwiązywaniu licznych zadań inżynierskich. Technologia GPS umożliwia inwentaryzację obiektów przestrzennych i tworzenie trójwymiarowych modeli przestrzennych terenu, łącznie z wykonaniem jego wizualizacji w systemach informatycznych przeznaczonych do tworzenia takich modeli. Zastosowaniem systemu GPS w budownictwie jest np. nawigacja maszyn, urządzeń i pojazdów, wykonujących różne funkcje na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Podczas szkolenia studenci mogli samodzielnie uruchomić sprzęt i poznać zakres jego działania.
Włączenie do procesu dydaktycznego tej tematyki, w zakresie teoretycznym i praktycznym, służy podniesieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej, a także poszerza wiedzę i umiejętności studenta oraz przyszłego absolwenta kierunku budownictwo.

 
galeria