sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 
 
 


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

kierunek: budownictwo

ul. Wiejska 45 e, pok. 130

15-351 Białystok

tel. (85) 746 95 20

kierunek: gospodarka przestrzenna

ul. Wiejska 45 e, pok. 113

15-351 Białystok

tel. (85) 746 95 85

kierunek: inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz architektura krajobrazu

ul. Wiejska 45 e, pok. 134

15-351 Białystok

tel. (85) 746 95 72