śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza
 
 
 

Zgodnie z §78 Statutu Politechniki Białostockiej, Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w dniu 16.12.2015r. powołała członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.

1.Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
- dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB - przewodniczący,
- dr inż. Joanna Krętowska - członek,
- dr inż. Edyta Pawluczuk - członek, 

2.Przedstawiciel studentów:
- Monika Bugajewicz - członek, 

3.Przedstawiciel doktorantów:
- mgr inż. Natalia Stankiewicz - członek, 

4.Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- mgr Wioleta Rutkowska - członek,

5.Przedstawiciele działających na wydziale związków zawodowych:
- przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - Urszula Dybko - członek,
- przedstawiciel ZZPT - dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec - członek,
- przedstawiciel ZNP - mgr inż. Ewa Omieljańczuk - członek.


plik
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza 2016
      Komunikat nr 1
      Komunikat nr 2
      Komunikat nr 3
      Komunikat nr 4
      Komunikat nr 5
      Komunikat nr 6
      Komunikat nr 7
      Komunikat nr 8
      Komunikat nr 9
      Komunikat nr 10
      Komunikat nr 11
      Komunikat nr 12
      Komunikat nr 13
      Komunikat nr 14
      Komunikat nr 15
      Komunikat nr 16
      Komunikat nr 18
      Komunikat nr 22
      Komunikat nr 23
      Komunikat nr 24
      Komunikat nr 25
      Komunikat nr 26
      Komunikat nr 27
      Komunikat nr 28
      Komunikat nr 29
      Komunikat nr 30
      Komunikat nr 31
      Komunikat nr 32
      Komunikat nr 33
      Uchwała nr 1