śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia
 
 
 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Joanna Krętowska - przewodnicząca
 • dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska - wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB - członek
 • dr inż. Jolanta Niedzielko - członek
 • dr inż. Beata Biernacka - członek
 • dr inż. Elżbieta Gołąbeska - członek
 • dr inż. Wojciech Kruszyński - członek
 • prof. dr hab. inż. Walery Jezierski - członek
 • dr inż. Małgorzata A. Lelusz - członek
 • dr inż. Marcin Orłowski - członek
 • dr Jolanta Piekut - członek
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - członek
 • Zuzanna Jaśkiewicz - członek, student kierunku architektura krajobrazu
 • Daniel Amelian - członek, student kierunku biotechnologia
 • Przemysław Tyszkiewicz - członek, student kierunku budownictwo
 • Adrian Alboszta - członek, student kierunku ekoinżynieria
 • Natalia Czarniecka - członek, student kierunku gospodarka przestrzenna
 • Rafał Buczyński - członek, student kierunku inżynieria środowiska
 • Anna Maleszewska - członek, student kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna
 • mgr inż. Marta Nalewajko - członek, student studiów doktoranckich
 • mgr Anna Gryniewicka - sekretarz
Zespół ds. Planów i Programów Studiów

Architektura Krajobrazu

 • dr inż. Małgorzata A. Lelusz - przewodnicząca
 • dr inż. arch. Dorota Gawryluk - członek
 • dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - członek
 • dr Beata Matowicka - członek
 • dr Dan Wołkowycki - członek
 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz - członek

Biotechnologia

 • dr Jolanta Piekut - przewodnicząca
 • dr hab. Renata Świsłocka - członek
 • dr Mariola Samsonowicz - członek
 • dr Agata Jabłońska-Trypuć - członek
 • dr inż. Maria Walery - członek
 • dr inż. Grzegorz Świderski - członek

Budownictwo

 • dr inż. Małgorzata A. Lelusz - przewodnicząca
 • dr inż. Michał Baszeń - członek
 • dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio - członek
 • dr inż. Andrzej Plewa - członek
 • dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel - członek
 • dr inż. Beata Sadowska - członek

Gospodarka Przestrzenna

 • dr inż. Małgorzata A. Lelusz - przewodnicząca
 • dr Piotr Bołtryk - członek
 • dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - członek
 • dr hab. inż. Andrzej Kobryń - członek
 • dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska - członek
 • dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek - członek

Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

 • dr Jolanta Piekut - przewodnicząca
 • dr inż. Dorota Dec - członek
 • mgr inż. Magdalena Joka - członek
 • dr Monika Kalinowska - członek
 • dr hab. inż. Sławomir Obidziński - członek
 • dr inż. Elżbieta Wołejko - członek

Inżynieria Środowiska

 • dr Jolanta Piekut - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz - członek
 • dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur - członek
 • dr inż. Grzegorz Woroniak - członek
 • mgr inż. Joanna Struk-Sokołowska - członek
 • dr inż. Jacek Leszczyński - członek

Ochrona Środowiska / Ekoinżynieria

 • dr Jolanta Piekut - przewodnicząca
 • dr Joanna Szczykowska - członek
 • dr inż. Izabela Tałałaj - członek
 • dr Aleksander Kołos - członek
 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz - członek
 • mgr inż. Małgorzata Krasowska - członek

Zespół do Oceny Laboratoriów na WBiIŚ

Zespół ds. akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów:

budownictwo, architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna

 • dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio - przewodnicząca
 • dr inż. Elżbieta Broniewicz - członek
 • dr inż. Krzysztof Czech - członek
 • dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz - członek
 • dr inż. Małgorzata Lelusz - członek
 • mgr inż. Monika Mackiewicz - członek
 • dr inż. Andrzej Plewa - członek
 • dr inż. Robert Stachniewicz - członek
 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz - członek
 • dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz - członek

Zespół ds. akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów:

inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ekoinżynieria, biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza i leśna

 • dr Janina Piekutin - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Mariusz Adamski - członek
 • dr inż. Robert Czubaszek - członek
 • dr inż. Dorota Dec - członek
 • dr inż. Wojciech Kruszyński - członek
 • dr hab. inż. Sławomir Obidziński - członek
 • dr Ewa Regulska - członek
 • dr inż. Joanna Szczykowska - członek
 • dr inż. Grzegorz Świderski - członek
 • dr Ewa Wołejko - członek
 • dr inż. Joanna Struk-Sokołowska - członek

Komisja ds. Planów i Programów Studiów na Studiach Doktoranckich

W dyscyplinie naukowej budownictwo

 • dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko prof. PB - przewodniczący
 • dr hab. inż. Jolanta Prusiel - członek
 • mgr inż. Natalia Stankiewicz - członek
 • mgr inż. Monika Mackiewicz - członek

W dyscyplinie naukowej inżynieria środwiska

 • dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko prof. PB - przewodniczący
 • dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - członek
 • dr inż. Beata Karolinczak - członek
 • mgr inż. Anna Werner-Juszczuk - członek

Komisje ds. Jakości Prac Dyplomowych

Architektura Krajobrazu

 • dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB - przewodniczący
 • dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - członek
 • dr Beata Matowicka - członek
 • dr Dan Wołkowycki - członek

Biotechnologia

 • prof. dr hab. inż. Józefa Wiater prof. zw. - przewodnicząca
 • dr Agata Jabłońska-Trypuć - członek
 • dr hab. Renata Świsłocka - członek
 • dr Janina Piekutin - członek

Budownictwo

 • prof. dr hab. inż. Walery Jezierski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB - członek
 • dr inż. Mariusz Gnatowski - członek
 • dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB - członek

Gospodarka Przestrzenna

 • dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB - przewodniczący
 • dr inż. Elżbieta Broniewicz - członek
 • dr inż. arch. Dorota Gawryluk - członek
 • dr inż. Elżbieta Gołąbeska - członek

Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

 • dr hab. inż. Sławomir Obidziński - przewodniczący
 • prof. dr hab. Roman Hejft - członek
 • dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz - członek
 • dr inż. Dorota Dec - członek

Inżynieria Środowiska

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Izabela Bartkowska - członek
 • dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz - członek
 • dr inż. Dariusz Wawrentowicz - członek

Ochrona Środowiska / Ekoinżynieria

 • dr hab. Grażyna Łaska prof.PB - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz - członek
 • dr hab. Renata Świsłocka - członek
 • dr inż. Joanna Szczykowska - członek