sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wyjazd na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Wyjazd na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu.

W ramach realizacji zadania 6 w dniach 21-24.05.2012 odbył się wyjazd techniczny przeznaczony dla studentów kierunku ochrona środowiska na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Wyjazd odbył się w ramach realizacji Zadania 6 Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska. W wycieczce wzięło udział 24 studentów. Program wyjazdu dotyczył zagadnień związanych z genetyką i biologią molekularną, w zakresie dotyczącym ochrony i kształtowania środowiska, i obejmował wykład oraz zwiedzanie laboratoriów, gdzie zostały omówione i przedstawione różne metody badawcze stosowane w genetyce i biologii molekularnej.

 
galeria