sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wyjazd techniczny w celu poznania nowoczesnych technologii w europejskim niskoenergetycznym budownictwie drewnianym dla studentów budownictwa
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Wyjazd techniczny w celu poznania nowoczesnych technologii

w europejskim niskoenergetycznym budownictwie drewnianym dla studentów budownictwa

Sprawozdanie

 
galeria