wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wyjazd techniczny w celu zwiedzenia oczyszczalni ścieków oraz geotermii podhalańskiej dla studentów Inżynierii Środowiska
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Wyjazd techniczny w celu zwiedzenia oczyszczalni ścieków oraz geotermii podhalańskiej dla studentów Inżynierii Środowiska

 
galeria
 
Wyjazd techniczny w celu zwiedzenia oczyszczalni ścieków oraz geotermii podhalańskiej