sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Wykład 1
 
 
 

Baner EFS

W dniu 01 grudnia 2010 roku został wygłoszony dwugodzinny wykład na temat: „Rozwój technologii oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie oczyszczalni Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodnicznych – pilotaż”. Wykład został przygotowany przez Prelegenta mgr inż. Marka Kajurka. Podczas wykładu została przedstawiona charakterystyka ścieków przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem ścieków mleczarskich. Ponadto Pan mgr inż. Marek Kajurek omówił stosowane technologie oczyszczania ścieków mleczarskich oraz poruszył temat ścieków z przemysłu rolno-spożywczego jako problem czy substrat do OZE. Na zakończenie powiedział studentom o rozwoju nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków w przemyśle mleczarskim.