sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykład 4
 
 
 

Baner EFS

W dniu 26 stycznia 2011 roku studenci V semestru kierunku Inżynieria Środowiska uczestniczyli w trzygodzinnym wykładzie na temat: „Problemy korozji w eksploatacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków” w sali 43 w budynku przy ul. Wiejskiej 45 B. Wykład został wygłoszony przez dr inż. Bohdana Ptoszka w ramach realizacji projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodnicznych – pilotaż”. Prelegent przedstawił skalę problemu i zagrożenia spowodowane procesami korozji. Omówił i scharakteryzował wybrane rodzaje korozji. Ponadto Pan dr inż. Bohdan Ptoszek zaprezentował miejsca zagrożone korozją w procesach technologicznych, a także opowiedział o technikach antykorozyjnych. Wykład zakończył się podsumowaniem najważniejszych zagadnień i dyskusją.