sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Wyniki akredytacji zewnętrznych i wewnętrznych
 
 
 

· Uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierunek Inżynieria Środowiska - ocena pozytywna

Kierunek Budownictwo - ocena pozytywna

Kierunek Ochrona Środowiska - ocena pozytywna

Kierunek Gospodarka Przestrzenna - ocena pozytywna

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - ocena instytucjonalna - ocena pozytywna