ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
XVII Konferencja Naukowo-Technicznea: Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego
 
 
 

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej zaprasza do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Technicznej: Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2016”,

która odbędzie się w dniach 21 – 23 września 2016 roku w Białowieży, w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, na terenie zabytkowego Parku Pałacowego.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego, projektowaniem linii procesowych, zagadnienia związane z inżynierią procesów w przemyśle rolno-spożywczym oraz badaniami właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów:
www.wb.pb.edu.pl
www.ptit-spomasz.com.pl
 
galeria