ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna
 
 
 

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych” połączona z obchodami 65-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Konferencja odbędzie się  w dniach 22-24 czerwca 2016 roku w Białymstoku i Supraślu.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Dziekana Wydziału Budownictwa i Inzynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Józefy Wiater oraz Komitetu Organizacyjnego.