sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Zajęcia terenowe w ogródku meteorologiczno-hydrologicznym
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Zajęcia terenowe w ogródku meteorologiczno-hydrologicznym


W dniu 06.06. 2012 odbyły się zajęcia terenowe ze studentami kierunku ochrona środowiska w ogródku hydrogeologiczno-meteorologicznym w ramach Zadania 5. W zajęciach, które podzielono na 3 tury, wzięło łącznie udział 39 studentek i studentów. Studentom zaprezentowano wykonane w ramach projektu piezometry oraz omówiono przeznaczenie tych urządzeń w badaniach hydrogeologicznych i monitoringu środowiska. Zaprezentowano również urządzenia wykorzystywane w pomiarach stanów zwierciadła, zarówno te tradycyjne – gwizdki hydrogeologiczne, jak i również nowoczesne, z automatycznym zapisem wahań zwierciadła wody – diver’y. Studenci mieli również możliwość wykonania analiz parametrów wody bezpośrednio w piezometrze z wykorzystaniem wieloparametrowego miernika YSI Professional Plus.

 
galeria