sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Zajęcia z matematyki
 
 
 

Baner EFS

W ramach projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż" Politechnika Białostocka zorganizowała studentom I roku studiów kierunku Inżynieria Środowiska bezpłatne zajęcia wyrównawcze i fakultatywne z przedmiotu Matematyka w wymiarze 60 godzin w roku akademickim 2008/2009. Zajęcia były prowadzone przez dr Ryszarda Janiszewskiego, dr Annę Poskrobko oraz dr Romualda Stasiewicza.

Celem zajęć było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu matematyka i dostosowanie jej do standardów uczelni.