ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
 
 
 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej Butarewicz

Sekretariat Zakładu

Grażyna Dąbrowska WB-2/26 tel. 571 443 130 wb.zbsib(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. Stanisław Rosochacki pok. WB-2/7 tel. 797 995 967 s.rosochacki(at)pb.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Łoboda pok. WB-49B tel. 797 995 968 t.loboda(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Butarewicz pok. WB-47B tel. 797 995 968 a.butarewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Irena Kaszkowiak pok. WB-48B tel. 797 995 970 i.kaszkowiak(at)pb.edu.pl
dr inż. Barbara Błachno pok. WB-48B tel. 797 995 970 b.blachno(at)pb.edu.pl
dr Marzena Matejczyk pok. WB-2/6 tel. 797 995 971 m.matejczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Elżbieta Wołejko pok. WB-2/3
e.wolejko(at)pb.edu.pl
dr Agata Jabłońska-Trypuć pok. WB-2/26 tel. 797 995 971 a.jablonska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Urszula Wydro pok. WB-2/3
u.wydro(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

Marzanna Andraka pok. WB-46B tel. 85 746 96 59 m.andraka(at)pb.edu.pl
Grażyna Dąbrowska pok. WB-2/26 tel. 571 443 130 grazyna.dabrowska(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Biologia
 • Mikrobiologia ogólna
 • Biochemia
 • Ekotoksykologia
 • Fizjologia roślin
 • Anatomia i fizjologia roślin
 • Rośliny w środowisku miejskim
 • Genetyka
 • Kultury komórkowe i tkankowe
 • Biologia molekularna
 • Biologia komórki
 • Biotechnologia roślin i zwierząt
 • Inżynieria genetyczna

Profil naukowo – badawczy

 • Wykorzystanie konwencjonalnych i nowoczesnych metod diagnostycznych stosownych do mikrobiologicznej oceny stanu sanitarnego środowiska.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do wykrywania organizmów patogennych w osadach ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków.
 • Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych bakterii z genem Gfp w wykrywaniu związków chemicznych w środowisku
 • Ocena przydatności i trwałości mieszanek traw odmian gazonowych stosowanych na trawnikach przyulicznych przy użyźnieniu podłoża osadami ściekowymi.
 • Monitoring biologiczny środowiska.
 • Badania nad możliwością wykorzystania traw gazonowych na trawnikach miejskich przy jednoczesnej aplikacji różnych rodzajów osadów ściekowych.

Oferta usługowa

Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii specjalizuje się w wykonywaniu analiz mikrobiologicznych wód powierzchniowych, gruntowych oraz wody pitnej, a także ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. Pracownicy wykonują również oceny oddziaływania na środowisko a także ekspertyzy związane z :

 • mikrobiologicznym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego wewnątrz badanych obiektów jak i na terenie otwartym,
 • mikrobiologicznym i parazytologicznym zanieczyszczeniem gleb, wysypisk odpadów komunalnych i osadów ściekowych,
 • mikrobiologicznym zanieczyszczeniem produktów spożywczych,
 • wykorzystanie podstawowych testów toksykologicznych wody, ścieków, produktów chemicznych w zakresie toksyczności ostrej