ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zakład Chemii
 
 
 

Kierownik Zakładu

dr hab. Renata Świsłocka

Sekretariat Zakładu

mgr inż. Urszula Zapolnik pok. WB-4/6 tel. 85 746 96 49
kom. 571 443 129
wb.zch(at)pb.edu.pl
u.zapolnik(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Lewandowski pok. 4/19 tel. 797 995 972 w.lewandowski(at)pb.edu.pl
dr hab. Renata Świsłocka pok. 4/21A tel. 571 443 158 r.swislocka(at)pb.edu.pl
doc. dr inż. Marian Kucharski pok. 4/21B tel. 797 995 973 m.kucharski(at)pb.edu.pl
dr Monika Kalinowska pok. 4/25A tel. 571 443 159 m.kalinowska(at)pb.edu.pl
dr Mariola Samsonowicz pok. 4/26A tel. 571 443 161 m.samsonowicz(at)pb.edu.pl strona www
dr Ewa Regulska pok. 4/26A tel. 571 443 161 e.regulska(at)pb.edu.pl
dr inż. Grzegorz Świderski pok. 4/25A tel. 571 443 159 g.swiderski(at)pb.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Danuta Karpowicz pok. 4/20 tel. 571 443 160 d.karpowicz(at)pb.edu.pl
mgr Dorota Filipiuk pok. 4/26B tel. 797 995 975 d.filipiuk(at)pb.edu.pl
Ewa Sokół pok. 4/20 tel. 571 443 131 e.sokol(at)pb.edu.pl
Stanisława Cylko pok. 4/26B tel. 571 443 160 s.cylko(at)pb.edu.pl

Doktoranci

mgr Paulina Borysmgr Paweł Jarońkomgr Małgorzata Kowczyk-SadowyPrzedmioty nauczania

 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Instrumentalna chemia analityczna
 • Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska
 • Analityka substancji toksycznych w środowisku
 • Elektrochemia ekologiczna
 • Metody badań i pomiarów fizykochemicznych materiałów w technice
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Biochemia I
 • Analiza Instrumentalna w biotechnologii
 • Enzymologia
 • Analityka produktów naturalnych
 • Chemia ekologiczna
 • Metody spektroskopowe i elektrochemiczne w biotechnologii
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Biofizyka
 • Biopaliwa
 • Chemistry (przedmiot wykładany w języku angielskim dla studentów zagranicznych)

Profil naukowo – badawczy

 • Poszukiwanie nowych zastosowań wybranych związków kompleksowych i organicznych w ochronie środowiska, budownictwie, technologii żywności i medycynie
 • Badania nad występowaniem i przemianami mikrozanieczyszczeń w wodzie do picia, które powstają podczas uzdatniania wody, a ich właściwości powodują odległe skutki uboczne
 • Spektroskopowe badania ligandów i ich kompleksów z metalami

Oferta usługowa

 1. Wykonanie analizy chemicznej wody i materiałów budowlanych
 2. Oznaczanie z zastosowaniem GC i HPLC wybranych zanieczyszczeń organicznych wody, np. fenoli, chlorofenoli, benzenu i związków pochodnych, produktów utleniania i dezynfekcji wody takich jak THM-y, kwasy halogenooctowe, bromiany
 3. Zastosowanie furierowskiej spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) do prac naukowo-badawczych i technicznych