ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zaklad Geotechniki
 
 
 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, profesor PB

Sekretariat Zakładu

mgr inż. Marta Konopacka pok. WB-219 A tel. 85 746 95 96 wb.zg(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, profesor PB pok. WB-24B tel. 797 995 969 kadamska(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Zenon Szypcio, profesor PB pok. WB-23B tel. 797 995 977 z.szypcio(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Maria Sulewska, profesor PB pok. WB-22B tel. 797 995 979 m.sulewska(at)pb.edu.pl
dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio pok. WB-25B tel. 797 995 980 k.dolzyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Wojciech Gosk pok. WB-32B tel. 797 995 978 w.gosk(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Glinicka pok. WB-25B tel. 797 995 980 m.glinicka(at)pb.edu.pl
mgr inż. Iwona Chmielewska pok. WB-32B tel. 797 995 978 i.chmielewska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Wysocka pok. WB-32B tel. 797 995 978 m.wysocka(at)pb.edu.pl
mgr inż. Mariola Wasil pok. WB-32B tel. 797 995 978 m.wasil(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Dariusz Tymosiak pok. WB-27B tel. 797 995 981 d.tymosiak(at)pb.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Paweł Dworzańczykmgr inż. Paweł Szklennikmgr inż. Mariola KonopkoPrzedmioty nauczania

Studia I stopnia

 • Geologia inżynierska i petrografia (Bud)
 • Hydraulika i hydrologia (Bud)
 • Mechanika gruntów (Bud)
 • Fundamentowanie (Bud)
 • Praktyki terenowe z geotechniki (Bud)
 • Mechanika gruntów i geotechnika (IŚ)
 • Gruntoznawstwo (GP)

Studia II stopnia

 • Fundamenty specjalne (Bud)
 • Budownictwo podziemne (Bud)
 • Podstawy budownictwa przemysłowego (Bud)
 • Geotechnika środowiska (Bud)

Studia III stopnia

 • Wstęp do sztucznych sieci neuronowych
 • Specjalistyczne zagadnienia fundamentowania
 • Metodyka pracy naukowej
 • Identyfikacja układów konstrukcyjnych
 • Mechanika ośrodków rozdrobnionych

Profil naukowo – badawczy

Pracownicy Zakładu specjalizują się w następujących zagadnieniach:

 • Nowoczesne metody badania jakości zagęszczenia nasypów
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz metod statystycznych do interpretacji wyników badań w geotechnice
 • Mechanika gruntów antropogenicznych
 • Wykorzystanie odpadów energetycznych w budownictwie ziemnym
 • Zastosowanie popiołu lotnego do budowy warstw uszczelniających
 • Budowa i zastosowanie nowych modeli ośrodka gruntowego
 • Wpływ zagęszczenia, wielkości i kształtu fundamentów na nośność graniczną piasków
 • Zachowanie podłoża gruntowego obciążonego dynamicznie
 • Identyfikacja parametrów podłoża gruntowego obciążonego dynamicznie

Oferta usługowa

 1. Kompleksowe badania podłoża gruntowego
 2. Badania nośności podłoża słabonośnego
 3. Kontrola stanu zagęszczenia nasypów
 4. Badania właściwości odpadów energetycznych
 5. Projektowanie nasypów na gruntach organicznych
 6. Projektowanie różnych typów fundamentów