ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zakład Inżynierii Drogowej
 
 
 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

Sekretariat Zakładu

mgr inż. Ewa Omieljańczuk pok. WB-225A tel. 85 746 96 03
kom. 571 443 128
wb.zid(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB pok. WB-224A tel. 797995987 w.gardziejczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Ewa Ołdakowska pok. WB-226A tel. 797995988 e.oldakowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Andrzej Plewa pok. WB-226A tel. 797995988 a.plewa(at)pb.edu.pl
dr inż. Marta Wasilewska pok. WB-216A tel. 797995989 marta.wasilewska(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Ziółkowski pok. WB-216A tel. 797995989 robert.ziolkowski(at)pb.edu.pl
mgr inż. Paweł Gierasimiuk pok. WB-215A tel. 797995992 p.gierasimiuk(at)pb.edu.pl strona www
mgr inż. Marek Motylewicz pok. WB-215A tel. 797995992 m.motylewicz(at)pb.edu.pl strona www

Pracownicy techniczni

mgr inż. Andrzej Łaszkiewicz pok. WB-032B tel. 797995995 a.laszkiewicz(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Budownictwo drogowe
 • Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg
 • Infrastruktura drogowa
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Konstrukcje nawierzchni drogowych
 • Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej
 • Nawierzchnie drogowe
 • Organizacja i ekonomika robót drogowych
 • Planowanie infrastruktury komunikacyjnej
 • Podstawy inżynierii komunikacyjnej
 • Podstawy inżynierii ruchu drogowego
 • Projektowanie dróg
 • Projektowanie dróg, ulic i skrzyżowań
 • Skrzyżowania i węzły drogowe
 • Systemy utrzymania i zarządzania drogami
 • Technologia materiałów drogowych
 • Technologia materiałów i nawierzchni drogowych
 • Utrzymanie i przebudowa dróg

Profil naukowo – badawczy

 • Właściwości funkcjonalne materiałów i kompozytów bitumicznych stosowanych w nawierzchniach drogowych
 • Cechy techniczno-eksploatacyjne nawierzchni drogowych a bezpieczeństwo ruchu i hałas toczenia pojazdów samochodowych
 • Zarządzanie ruchem na obszarze miast w aspekcie poprawy jego bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Oferta usługowa

 1. Badanie lepiszczy asfaltowych
 2. Badania i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
 3. Badanie kruszyw drogowych
 4. Projektowanie i badanie nawierzchni drogowych
 5. Badania i ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych
 6. Badania, pomiary i ocena poziomu hałasu w otoczeniu tras drogowych
 7. Badania warunków ruchu oraz przepustowości elementów układów komunikacyjnych

Strony internetowe powiązane