ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej
 
 
 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Roman Hejft

Sekretariat Katedry

mgr Małgorzata Kowczyk-Sadowy pok. 42B tel. (085) 746 95 77 wb.irsil(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Roman Hejft pok. 24B tel. (085) 746 96 57 r.hejft(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sławomir Poskrobko pok. 26B tel. (085) 746 95 79 s.poskrobko(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sławomir Obidziński pok. 46B tel. (085) 746 95 79 s.obidzinski(at)pb.edu.pl
dr inż. Roman Niesteruk pok. 23B tel. (085) 746 96 41 r.niesteruk(at)pb.edu.pl
dr inż. Dorota Dec pok. 44B tel. (085) 746 96 44 d.dec(at)pb.edu.pl
dr Jolanta Piekut pok. 23B tel. (085) 746 96 41 j.piekut(at)pb.edu.pl
dr inż. Wiesław Załuska pok. 44B tel. (085) 746 96 44 wieslaw.zaluska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Magdalena Joka pok. 25B tel. (085) 746 95 77 m.joka(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr Małgorzata Kowczyk-Sadowy pok. 42B tel. (085) 746 95 77 m.kowczyk@ pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Biochemia
 • Eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy
 • Gospodarka energetyczna w rolnictwie
 • Inżynieria procesowa
 • Inżynieria procesowa w przemyśle spożywczym
 • Komputerowo wspomagane projektowanie
 • Maszynoznawstwo leśne
 • Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego
 • Maszynoznawstwo rolnicze
 • Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym
 • Mechanizacja
 • Ochrona środowiska i utylizacja odpadów
 • Produkcja rolnicza i leśna
 • Przechowalnictwo
 • Rośliny energetyczne w rolnictwie i leśnictwie
 • Siłownie cieplne
 • Technologia żywności
 • Technologie w przetwórstwie spożywczym
 • Transport w przemyśle spożywczym
 • Wymiana ciepła i masy
 • Wytwarzanie biogazu
 • Wytwarzanie biopaliw ciekłych
 • Wytwarzanie paliw stałych z biomasy
 • Zarządzanie i logistyka w przedsiebiorstwie

Profil naukowo – badawczy

 • Ciśnieniowa i bezciśnieniowa aglomeracja materiałów pochodzenia roślinnego do celów energetycznych i paszowych
 • Bezpieczeństwo żywności – właściwości biologiczno-chemiczne i biochemiczne materiałów rolno-spożywczych
 • Badanie procesów generatorowych i procesów spalania biomasy i paliw z odpadów
 • Termiczne przetwarzanie produktów rolno-spożywczych
 • Nowoczesne technologie w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Budowa i eksploatacja prototypowych maszyn i urządzeń rolniczych i spożywczych