ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli
 
 
 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski

Sekretariat Zakładu

Jolanta Skrouba-Olizarowicz pok. WB-117A tel. 85 746 96 16
kom. 571 443 132
wb.zpbifb@pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
pok. WB-125A tel. 797 995 961 w.jezierski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof nzw. pok. WB-118A tel. 797 995 993 i.ickiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Sadowska pok. WB-120A tel. 797 995 994 b.sadowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Wiesław Sarosiek pok. WB-120A tel. 797 995 994

dr inż. Robert Stachniewicz pok. WB-120A tel. 797 995 954 r.stachniewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Adam Święcicki pok. WB-120A tel. 797 995 994 a.swiecicki(at)pb.edu.pl
mgr Artur Kobus pok. WB-115A
a.kobus(at)pb.edu.pl
mgr inż. Sylwia Złowodzka pok. WB-120A
s.zlowodzka(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

inż. Tomasz Żukowski pok. WB-34B tel. 797 996 003 t.zukowski(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Fizyka budowli
 • Podstawy fizyki budowli
 • Podstawy diagnostyki cieplnej
 • Diagnostyka cieplna budynków i termomoedernizacja
 • Utrzymanie i ocena stanu technicznego budynków
 • Budynki niskoenergetyczne i racjonalizacja użytkowania energii w budynkach
 • Efektywność inwestycji modernizacyjnych
 • Teorie i metody optymalizacji w budownictwie
 • Planowanie badań eksperymentalnych
 • Klimat obszarów zabudowanych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawne i ekonomiczne aspekty w ekoenergetyce
 • Polityka energetyczna Polski
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek techniczny i grafika inżynierska
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Prace inżynierskie
 • Prace magisterskie
 • Seminaria dyplomowe

Profil naukowo – badawczy

 • Optymalizacja izolacji cieplnej budynków
 • Projektowanie i badania budynków energooszczędnych, niskoenergochłonnych i o niemal zerowym zużyciu energii
 • Badania właściwości energetycznych budynków eksploatowanych
 • Efektywność termomodernizacji budynków
 • Przewodzenie ciepła w gruntach budowlanych
 • Modelowanie matematyczne w budownictwie
 • Planowanie badań eksperymentalnych

Oferta usługowa

 1. Optymalizacja parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych
 2. Symulacje komputerowe rozkładów pól temperatury w przegrodach
 3. Analiza warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach
 4. Ocena komfortu cieplnego pomieszczeń
 5. Diagnostyka cieplna budynków – termowizja
 6. Ocena szczelności budynków
 7. Doradztwo i prace projektowe w zakresie budownictwa energooszczędnego