ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zespół Dydaktyczny Architektury Krajobrazu
 
 
 

Kierownik Zespołu

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Sekretariat Zespołu

Urszula Dybko pok. WB-6BB

tel. 85 7469653
kom. 571443127

wb.koiks(at)pb.edu.pl
u.dybko(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr inż. arch. Dorota Gawryluk pok. WB-132A tel. 797995951 d.gawryluk(at)pb.edu.pl
dr inż. arch. Maciej Kłopotowski pok. WB-132A tel. 797995951 m.klopotowski(at)pb.edu.pl
dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz pok. WB-132A tel. 85 7469617 s.wojtkiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. Wojciech Matys pok. WB-132A tel. 797995951 w.matys(at)pb.edu.pl
mgr inż. Magdalena Gajewska pok. WB-132A tel. 797995951 m.gajewska(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. Olga Lewandowska-Szelągowska pok. WB-132A tel. 797995951 o.lewandowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. kraj. Kamil Rawski pok. WB-132A tel. 797995951 k.rawski(at)pb.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Jolanta Niedzielko pok. WB-74B tel. 85 7469658
kom. 571443142
j.niedzielko(at)pb.edu.pl
dr Beata Matowicka pok. WB-73B tel. 85 7469658
kom. 571443137
b.matowicka(at)pb.edu.pl