ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Zrównoważony rozwój w budownictwie-teoria i praktyka
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

W dniu 9 listopada 2010r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się wykład zamawiany w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej", nt. "Zrównoważony rozwój w budownictwie-teoria i praktyka", który poprowadził mgr inż. Krzysztof Kuniczuk z firmy CEMEX Polska.

W wykładzie uczestniczyło ok. 200 studentów II roku studiów stacjonarnych, kierunku budownictwo. Studenci uzyskaną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju w budownictwie mogą wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Wykład uatrakcyjnił program studiów poprzez istotne rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy przyszłych inżynierów o zagadnienia specjalistyczne.


 
galeria
 
Zrównoważony rozwój w budownictwie-teoria i praktyka