śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dotyczy składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
 

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie,
lub
2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Więcej informacji pod adresem : http://pb.edu.pl/studenci/doktoranci/stypendium-ministra-dla-doktorantow

Termin na złożenie wniosków z oświadczeniem w Dziekanacie – 10.09.2017r.
( taki termin z uwagi iż wnioski muszą trafić do rozpatrzenia na Radzie Wydziału )