ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rusza rekrutacja do projektu 2WORK
 

Rusza rekrutacja do projektu 2WORK - kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy.
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności absolwentów PB na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie oczekiwanym przez pracodawców.
W ramach projektu przewidziano realizację certyfikowanych szkoleń, warsztatów kształtujących kompetencje, dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, dodatkowych zadań praktycznych w zespołach projektowych, branżowych warsztatów językowych oraz wizyt studyjnych u przedsiębiorców w Polsce i w regionie.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.2work.pb.edu.pl