ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Trzecia edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
 

Konkurs służy popularyzacji wybitnych osiągnięć Prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego.

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w roku akademickim 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł
b) za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł

Więcej informacji o konkursie na stronie Politechniki Warszawskiej.