ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
ZACHĘCAMY DO WYJAZDÓW NA PRAKTYKI Z PROGRAMU ERASMUS+
 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB (BWM) prowadzi nabór na praktyki studenckie w ramach programu ERASMUS+ 2016-2017.
Wyjechać mogą studenci i absolwenci PB!

WYJAZD STUDENTA PB

Przez cały okres praktyk trzeba posiadać status studenta PB. Okres mobilności wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące.

WYJAZD ABSOLWENTA PB

Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego). Okres mobilności absolwenta wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące. Mobilności absolwentów nie mogą być finansowane z projektu PO WER.

WARUNKI

 • student musi być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w PB;
 • praktyka powinna trwać 2 lub 3 miesiące;
 • praktyka musi być związana z kierunkiem studiów;
 • można ją odbyć jako praktykę obowiązkową (przed wyjazdem należy to uzgodnić z opiekunem praktyk na wydziale) lub nieobowiązkową (ale także zaliczoną do dorobku studenta - po powrocie należy skontaktować się z Dziekanatem swojego wydziału);
 • student sam zajmuje się poszukiwaniem pracodawcy, przykładowe oferty znajdują się na stronie BWM;
 • przed wyjazdem na praktykę muszą zostać przygotowane następujące dokumenty FORMULARZE:
  - Wniosek dla absolwentów/studentów - praktyka Erasmus+;
  - Learning Agreement for Traineeships- before the mobility;
 • zapisy prowadzone są do wyczerpania środków;
 • warunkiem przyznania stypendium jest dostarczenie przez studenta do BWM wniosku- praktyki Erasmus+;
 • następnym wymaganym dokumentem jest Learning Agreement for Traineeships- before the mobility z podpisami wszystkich stron;
 • oryginały podpisanych przez wszystkie strony dokumentów: Wniosek i Learning Agreement for Traineeships należy dostarczyć do BWM co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem. Przed zebraniem podpisów wypełnione dokumenty proszę wysłać do wstępnego sprawdzenia: m.opacka@pb.edu.pl