ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Autorzy najlepszych prac dyplomowych o profilach technicznych
 

W dniu 29 marca 2017 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich nagrodziło autorów najlepszych prac dyplomowych o profilach technicznych obronionych w krajowych uczelniach technicznych oraz najlepszych absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej o profilu technicznym.

Na konkurs wpłynęło 20 prac dyplomowych. Autorzy czterech z nich zdobyli nagrody i wyróżnienia w krajowym finale. Wszystkie nagrody trafiły do studentów Politechniki Białostockiej oraz byłych uczniów białostockiego mechaniaka. Podlascy laureaci otrzymali z rąk Prezesa Zarządu białostockiego oddziału SIMP dr. inż. Jerzego Ickiewicza oraz Rektora Politechniki Białostockiej prof. Lecha Dzienisa specjalne gratulacje i upominki. Wyróżnieni zostali także promotorzy nagrodzonych prac.

Wśród wyróżnionych znalazła się praca Pana inż. Radosława Żyznowskiego napisana pod kierunkiem promotora dr inż. Jerzego Obolewicza, o tytule: Wielowarstwowy projekt technologii, organizacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót montażowych w hali przemysłowej wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Wyniki pracy dyplomowej przyniosły korzyści praktyczne autorowi, które wykorzystał podczas pracy zawodowej.

 
galeria