śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Gala konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku Budownictwo w roku akademickim 2015/2016
 

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w dniu 25 października odbyła się uroczysta gala konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku Budownictwo w roku akademickim 2015/2016. Laureatami w kategorii prace magisterskie zostali:

 1. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny amfiteatru na terenie Politechniki Białostockiej, autor: mgr inż. Maciej Czajka, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
 2. Projekt konstrukcji garażu wielopoziomowego z systemem automatycznego parkowania, autor: mgr inż. Filip Jan Kipa, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski
 3. Cylindryczny zbiornik fermentacyjny w biogazowni, autor: mgr inż. Kamil Kuczyński, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
 4. Wariantowy projekt wysokiego budynku hotelu, autor: mgr inż. Łukasz Skrouba, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
 5. Wariantowy projekt wysokościowego budynku biurowego, autor: mgr inż. Paweł Sawicki, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
 6. Wpływ uszlachetniania kruszywa recyklingowego na wybrane właściwości kompozytu cementowego, autor: mgr inż. Paweł Suszycki, promotor: dr inż. Edyta Pawluczuk
 7. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny przejścia podziemnego pomiędzy budynkami Wydziałów Budownictwa i Elektrycznego na terenie Politechniki Białostockiej, autor: mgr inż. Paweł Kudzinowski, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
 8. Badania wybranych parametrów geotechnicznych według PN-88/B-04481 oraz nowych specyfikacji technicznych, autor: mgr inż. Marlena Bułatewicz, promotor: dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB
 9. Metoda georadarowa (GPR) do oceny podłoża gruntowego, autor: mgr inż. Mariola Konopko, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
 10. Analiza właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy z zastosowaniem elastomeroasfaltów z upłynniaczami pochodzenia roślinnego, autor: mgr inż. Przemysław Lipka, promotor: dr inż. Andrzej Plewa
 11. Ruch rzeczywisty a ruch prognozowany – analiza przypadków na przykładzie wybranych dróg zamiejskich, autor: mgr inż. Emilia Aneta Niewińska, promotor: dr inż. Robert Ziółkowski
 12. Wpływ rodzaju asfaltu na wybrane parametry SMA przeznaczonego do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej, autor: mgr inż. Przemysław Pęcak, promotor: dr inż. Marta Wasilewska
 13. Nasyp z materiałów lekkich na słabym podłożu, autor: mgr inż. Julita Zimnoch, promotor: dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio

Natomiast w kategorii prac inżynierskich laureatami zostali:

 1. Koncepcja budynku spokojnej starości o konstrukcji modułowej, autor: inż. Magdalena Jemielity, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
 2. Projekt budynku przemysłowego, autor: inż. Michał Rogowski, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
 3. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Pisa w miejscowości Pisz, autor: inż. Krzysztof Zadroga, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
 4. Projekt budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 70 DOP w północno-wschodniej Polsce, autor: inż. Piotr Barszcz, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
 5. Projekt technologii organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rozbiórki obiektu budowlanego OWT-67, autor: inż. Tomasz Krajewski, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
 6. Projekt wybranych elementów konstrukcji domu pomocy społecznej, autor: inż. Szymon Lubas, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski
 7. Prędkość odcinkowa a prędkość chwilowa – analiza porównawcza wybranych dróg, autor: inż. Jakub Paweł Karolkiewicz, promotor: dr inż. Robert Ziółkowski.
 8. Projekt technologii, organizacji oraz BIOZ wykonania stanu surowego zamkniętego budynku magazynowego w zabudowie zagrodowej, autor: inż. Piotr Sienicki, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
 9. Wielowariantowy projekt technologii, organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót montażowych w hali przemysłowej wykonanym przez przedsiębiorstwo, autor: inż. Radosław Żyznowski, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz

Organizatorem konkursu był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddz. w Białymstoku oraz współorganizatorem Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wszystkim Organizatorom uroczystości wyrazy uznania za przygotowanie, a Laureatom Konkursu i Promotorom serdeczne Gratulacje!

 
galeria
 
Gala konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku Budownictwo w roku akademickim 2015/2016