ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na WBiIŚ
 

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej serdecznie zaprasza wszystkich Pracowników i Studentów na inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 18 października 2017 roku o godz. 13.15 w Auli C im. Prof. Andrzeja Królikowskiego (budynek INNO-EKO-TECH).

Program uroczystości:

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. Michała Bołtryka
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Białegostoku studentom kierunku Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna
 • Wręczenie listów gratulacyjnych najlepszym studentom WBiIŚ
 • Wręczenie listu gratulacyjnego Panu Danielowi Muzenda (Zimbabwe)
 • Wystąpienie przedstawicieli studentów
 • Wystąpienie gości
 • Gaude Mater Polonia
 • Wykład inauguracyjny dr inż. arch. Macieja Kłopotowskiego "Oryginalność - wartość współczesnego budynku"
 • Gaudeamus Igitur