śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na WBiIŚ
 

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyła się w środę, 18 października 2017 roku w auli C w budynku INNO-EKO-TECH. Wśród licznie przybyłych studentów i pracowników Uczelni, przybyli również przedstawiciele władz miasta Białegostoku i przedstawiciele firm oraz władze zaprzyjaźnionych uczelni. Społeczność akademicka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej to około 2300 studentów oraz ponad 173 nauczycieli i ok. 50 pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych. W nowym roku akademickim przyjęliśmy na pierwszy rok ogółem 451 studentów z czego: 335 na studia stacjonarne i 116 na studia niestacjonarne. Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk, przedstawił działalność Wydziału oraz podkreślił otrzymaną ocenę A jaką przyznano Wydziałowi w ostatniej ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. W tym miejscu podziękował Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Iwonie Skoczko za wzorowe przygotowanie osiągnięć Pracowników Wydziału wniosku. Ocena bardzo dobra za działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostki to wielkie wyróżnienie dla wszystkich Pracowników Wydziału. Zasygnalizował, że Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej jest na drugim miejscu w Polsce wśród Wydziałów kształcących na takich kierunkach. Ponadto Dziekan wspomniał o nowym interdyscyplinarnym kierunku w j. angielskim Construction and Building Systems Engineering (CBSE), na który zarekrutowano w roku akademickim 2017/2018, 41 osób, z czego 34 cudzoziemców i 7 Polaków. Ponadto wspominał o utworzeniu Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierskiej (Sino-Polish School of Engineering) w  Tianjin Chengjian University pomiędzy Tianjin Chengjian University, Politechniką Białostocką i Politechniką Krakowską (Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska na studiach I i II stopnia) oraz umowie na prowadzenie chińsko-polskich studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo pomiędzy Hebei University of Engineering, a Politechniką Białostocką. W sumie na Wydziale studiuje 92 cudzoziemców na pełnym cyklu kształcenia w ramach programu Erasmus - 30 osób, freemower -  4 osoby, 34 studentów z Chin na kierunku budownictwo w ramach podpisanej umowy o podwójnym dyplomowaniu. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na studiach doktoranckich mamy 68 słuchaczy, w tym 43 w dyscyplinie inżynieria środowiska i 25 w dyscyplinie budownictwo. Na rok akademicki 2017/2018 przyjęto na studia doktoranckie 7 słuchaczy z dyscypliny inżynieria środowiska i 4 w dyscyplinie budownictwo. Następnie Podczas uroczystości Pani prodziekan ds. Studenckich i dydaktyki dr Jolanta Piekut wręczyła listy gratulacyjne najlepszym studentom na Wydziale za najlepsze wyniki w nauce za rok akademicki 2016/2017, a Pani Prodziekan ds. Nauki najlepszym doktorantom. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie studentom Wydziału kierunku gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu nagród i wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne Białegostoku, przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. I nagrodę z kierunku architektura krajobrazu za pracę nt.: „Projekt galerii drzew przy ul. Kijowskiej w Białymstoku otrzymała Pani Karolina Wiater , promotorem pracy był p. dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz. Wyróżnienie otrzymali: p. Kamil Rawski za pracę nt.: „Zielona Linia-park w centrum Białegostoku, promotorem był p. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski oraz p. Patryk Gniedziejko za pracę nt.: „Park Ekspozycji-nowa jakość w Białymstoku, promotorem była p. dr inż. arch. Dorota Gawryluk. I nagrodę z kierunku gospodarka przestrzenna otrzymała p. Ewa Siemieńczuk za pracę nt.: „Analiza wielokryterialna wyboru lokalizacji osiedla mieszkaniowego, promotorem była dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz oraz II nagrodę otrzymał p. Tomasz Maksimowicz za pracę nt.: „Analiza stanu miejsc do parkowania samochodów na Osiedlu Piasta I w Białymstoku, prognozy i propozycje rozwiązań perspektywicznych”, promotorem pracy był p. dr hab. Edwin Koźniewski. Gratulujemy! Nagrody wręczał Pan Marcin Minasz przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku z Departamentu Urbanistyki. Następnie przywitano studentów CBSE. Na uroczystości wystąpienia mieli również przedstawiciele studentów i doktorantów, p. Katarzyna Buczkowska i p. Ewa Szatyłowicz. Wykład inauguracyjny nt.: „Oryginalność – wartość współczesnego budynku” przedstawił dr inż. arch. Maciej Kłopotowski.

 
galeria