ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
KONFERENCJA SZKOLENIOWA
 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE
KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH – cz. II

ANALIZA OBLICZENIOWA W POSZUKIWANIU REZERW

Zapraszamy Państwa do udziału w II części konferencji na temat projektowania oszczędnego konstrukcji żelbetowych. Konferencja adresowana jest do inżynierów budownictwa i projektantów konstrukcji, architektów, a także studentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI
(Politechnika Śląska)

Współpraca:
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku

Termin i miejsce konferencji:

1 marca 2017 r. (środa), godz. 9.00 – 15.30

(rejestracja uczestników od godz. 8.00)
Aula C, budynek INNO-EKO-TECH, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 E, Białystok

ZAŁOŻENIA METODYCZNE

Projektowanie oszczędne, to projektowanie, którego efektem jest optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji. Jest bowiem oczywistym,że zwiększając wymiary geometryczne (grubości) elementów będziemy uzyskiwali oszczędność i na sumarycznym wydatku zbrojenia - choć też w pewnych granicach.
Zakłada się z góry przy projektowaniu oszczędnym, że wszystkie wymogi norm, zarówno ze względu na stan nośności jak i użytkowania zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to także wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych. Wykłady dotyczyć będą jedynie zbrojenia konstrukcji na efekty zginania elementów. Zakłada się, że zagadnienia przeniesienia sił poprzecznych (ścinanie, przebicie), oraz stateczności ustroju zagwarantowane będą niezależnie.
W ubiegłym roku omówione były metody projektowania oszczędnego w podejściu tradycyjnym - cz. I.

Natomiast w tym roku jako kontynuacja omówione zostaną:
Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy plastycznej.
Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją.

Materiały konferencyjne cz. I i cz. II projektowania oszczędnego konstrukcji żelbetowych są odpłatne i można zamówić je poprzez stronę internetową www.archmedia.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Zapisy na konferencję przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.archmedia.pl
Osoby posiadające konto w naszym serwisie logują się na swoje konto i zapisują się na wybraną konferencję. Osoby nie posiadające konta muszą je założyć, chcąc mieć dostęp  do możliwości zapisu na konferencję.
Połączenie z naszym serwisem jest bezpieczne - znak kłódki na stronach z formularzami w pasku adresu przeglądarki. Uczestnicy zapisani na udział mogą wygenerować potwierdzenie zapisu w dowolnym czasie przez Panel słuchacza. Jeżeli nie pamiętają Państwo swoich danych do logowania, zostaną one wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji.
Link do „przypominacza” dostępny w Panelu Słuchacza. Szczegółowe informacje organizacyjne będą wysłane do zapisanych osób w tygodniu poprzedzającym konferencję.
Udział w konferencjach jest bezpłatny.
Zakres merytoryczny materiałów konferencyjnych przygotowanych przez Profesora W. Starosolskiego jest podany na stronie internetowej www.artmediatechnics.pl

Na zakończenie przewidziane jest wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji