śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Nie żyje prof. dr hab. Anton Ravinski
 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 roku śmiercią tragiczną zginął

prof. dr hab.  Anton  Ravinski

znakomity naukowiec i wieloletni pracownik Politechniki Białostockiej

W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych i matematycznych w Moskiewskiej Akademii Pedagogicznej w Moskwie, a w 1996 r. tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych i matematycznych w Akademii Precyzyjnej Technologii Chemicznej w Moskwie.
W 1999 r. uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. 15 lutego 1999 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizyki Politechniki Białostockiej.
W latach 01.03. 2011 – 30.09. 2013 pełnił funkcję Kierownika Studium Fizyki Od 01 października 2013 r. do chwili obecnej pracował na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
Prof. dr hab. Anton Ravinski był fizykiem, specjalistą światowej sławy w zakresie syntezy cienkich warstw multiferroików, optoelektroniki i fizyki jądrowej. Jego działalność naukowa związana była z badaniem struktury elektronowej, dynamiki sieci krystalicznej oraz oddziaływaniem elektron-fonon w półprzewodnikach, nadprzewodnikach i ferroelektromagnetykach.
Pozostanie na zawsze w pamięci koleżanek i kolegów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i całej społeczności akademickiej.
Żegnamy wspaniałego nauczyciela i serdecznego kolegę, człowieka niezwykłej prawości i życzliwości.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim Pana prof. dr hab. Antona Ravinskiego.

Dziekan i społeczność akademicka WBiIŚ Politechniki Białostockiej