śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ocena A dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ostatniej ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
 

Ocena A dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ostatniej ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Ocena bardzo dobra za działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostki to wielkie wyróżnienie dla wszystkich Pracowników Wydziału.
KEJN brał pod uwagę osiągnięcia naukowe, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i inne.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej jest na drugim miejscu w Polsce wśród Wydziałów kształcących na takich kierunkach.

Plik do pobrania: Ocena Parametryczna