ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów uczelni kształcących na kierunku budownictwo
 

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów uczelni kształcących na kierunku budownictwo.

Organizowany corocznie przez kolejne uczelnie Zjazd jest najważniejszą imprezą umożliwiającą integrację środowiska, wymianę doświadczeń i nakreślenie kierunków dalszego rozwoju zarówno w sferze nauki i edukacji, jak i współpracy z przemysłem. Tegoroczne spotkanie poświęcone było problematyce procesu kształcenia, programów nauczania oraz reformie szkolnictwa wyższego. Tematem wiodącym była przede wszystkim nauka we współpracy z przemysłem, studia dualne oraz zmiany związane z procesem kształcenia i przygotowania do wprowadzenia projektu platformy edukacyjnej dla BIM na wyższych uczelniach akademickich kształcących na kierunku budownictwo.
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo otworzył JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. zw. dr hab. inż. Lech Dzienis, który mówił o trudnej sytuacji szkół wyższych po wprowadzeniu nowego algorytmu finansowania.
Prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska powitał uczestników zjazdu, Dziekanów i Prodziekanów polskich uczelni kształcących na kierunku budownictwo oraz zaproszonych Gości.

Obecny na zjeździe był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Tomasz Żuchowski odpowiedzialny za sektor budownictwa, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Maciej Żywno, Zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku Pan Piotr Szczęsny oraz Sekretarz naukowy Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk Pani prof. dr hab. inż. Anna Siemińska –Lewandowska. Ponadto dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AM, Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. nzw. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza członek Komisji ds. Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), dr inż. Waldemar Grądzki Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Pan Ryszard Trykosko, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Roch Dobrucki oraz wielu innych znakomitych ludzi, naukowców oraz przedstawicieli firm budowlanych.

Tematami prezentowanymi podczas ogólnopolskiego zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo była Akredytacja kierunków technicznych. Zmiany w ocenie PKA, Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych, Możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE, w tym z programu Horyzont 2020 oraz Kształcenie dualne w kontekście oczekiwań pracodawców, BIM na wyższych uczelniach.

Podczas Zjazdu w dniu 1 czerwca firma CEMEX Polska i UNIBEP S.A. otrzymały nagrody (statuetki i certyfikaty) w konkursie zorganizowanym przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska „Firma przyjazna nauce” za partnerską współpracę oraz rozwój twórczych relacji pomiędzy strefą nauki i praktyki. Nagrody wręczył Przewodniczący Kapituły Konkursu Dziekan WBiIŚ prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk oraz dr hab. inż Iwona Skoczko – członek Kapituły. Nagrodę dla firmy CEMEX Polska odebrał Dyrektor Regionu Pan Michał Grys. Nagrodę dla firmy UNIBEP S.A. odebrał Prezes Zarządu Pan Leszek Gołąbiecki. Gratulujemy!

Podsumowanie i zakończenie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo odbyło się w Białowieży w dniu 2 czerwca 2017 roku.
Na posiedzeniu podjęto uchwałę popierającą wniosek w sprawie ustanowienia grantów własnych przedaplikacyjnych w dziedzinie nauki techniczne.  (Załączniki - UchwałaWniosek)

Organizatorami Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddz. w Białymstoku. Serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego.


 
galeria
 
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo