śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Podziękowanie Pracownikom Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 

Składamy podziękowanie wszystkim Pracownikom Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska za ciężką pracę i trud włożony przez ostatnie lata w rozwój naukowy i naukowo-badawczy, który pozwolił uzyskać ocenę bardzo dobrą (A) w ocenie Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Ocena będąca wynikiem zaangażowania i działalności naukowej Pracowników naszego Wydziału.
Motywacja poprzednich Władz Wydziału pod kierunkiem Dziekan prof. zw. dr hab. inż. Józefy Wiater sprawiła, że nasz Wydział uplasował się na drugiej pozycji w kraju wśród wydziałów kształcących na takich kierunkach.

Dziękujemy i gratulujemy!

Władze Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej