śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału

2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału

3. Przyjęcie protokółu nr 9/2016-17 z dnia 12.04.2017 r.

4. Sprawy doktorskie

4.1. Nadanie mgr inż. Damianowi Siwikowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo

4.2. Nadanie mgr inż. Annie Justynie Werner - Juszczuk stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska

4.3. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Kazimierowicz

4.4. Wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Mirosława Sitarskiego

4.5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Radosława Marcina Żyłki w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej oraz promotora pomocniczego

5. Sprawy osobowe

5.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Adama Walendziuka na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Mechaniki Konstrukcji

5.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. Jerzego Sulewskiego na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Materiałów Technologii i  Organizacji Budownictwa

5.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Marii Walery na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska

5.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Joannie Kazimierowicz na stanowisku asystenta w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska

6. Sprawy studiów doktoranckich

7. Opinia Rady Wydziału w sprawie projektu planu finansowego Wydziału dla potrzeb tworzenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni w roku 2017

8. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia III edycji studiów podyplomowych „Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa”

9. Sprawy naukowe

10. Sprawy dydaktyczne

10.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie przyjęcia wniosku z programem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

10.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie w sprawie wniosku o określenie przez Senat Politechniki Białostockiej opisu efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

10.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w programie kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

10.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia propozycji warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia na rok akademicki 2017/2018

10.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia propozycji warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia na rok akademicki 2018/201910.6.

10.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie oferty zajęć dydaktycznych w języku angielskim (erasmus)na rok akademicki 2017/2018

11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian organizacyjnych na WBiIŚ PB

12. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Infrastruktury i Budownictwa

13. Sprawy promocji i rozwoju Wydziału

13.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Firma przyjazna nauce” oraz powołanie Kapituły konkursowej

14. Sprawy bieżące

14.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany Pełnomocnika ds. studiów w językach obcych

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału