pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Ofmana
 

DZIEKAN
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej

zawiadamia

że w dniu 06.03.2018 r. o godz. 11:00  w sali nr 34
przy ul. Wiejskiej 45E Politechniki Białostockiej w Białymstoku,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Piotra Ofmana

na temat:
Usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków ze szczelinowania hydraulicznego w reaktorach SBR

Promotorem rozprawy doktorskiej jest:
dr hab. inż. Iwona Skoczko

Promotorem pomocniczym jest:
dr inż. Joanna Struk – Sokołowska

Recenzentami rozprawy doktorskiej są:

dr hab. inż. Maria Włodarczyk – Makuła, profesor Politechniki Częstochowskiej
dr hab. inż. Monika Żubrowska - Sudoł, profesor Politechniki Warszawskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej pod adresem: http://wb.pb.edu.pl/Dokumentacja-postepowan-doktorskich.html