ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Justyny Werner-Juszczuk
 

DZIEKAN
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej

zawiadamia

że w dniu 26.04.2017 r. o godz. 11:00  w sali nr 34 przy ul. Wiejskiej 45E Politechniki Białostockiej w Białymstoku,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Justyny Werner – Juszczuk
na temat:
„Modelowanie pól temperatury i przepływu ciepła w strukturach budowlanych z systemami ogrzewania płaszczyznowego”

Promotorem rozprawy doktorskiej jest:
Dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB

Recenzentami rozprawy doktorskiej są:
Dr hab. inż. Leszek Laskowski em. profesor Politechniki Warszawskiej
Dr hab. inż. Alicja Siuta - Olcha profesor Politechniki Lubelskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej