ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Krupy
 

DZIEKAN

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

zawiadamia

że w dniu 29.03.2017 r. o godz. 1115  w sali nr 34 przy ul. Wiejskiej 45E Politechniki Białostockiej w Białymstoku,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Krupy na temat:

„Właściwości kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi”

Promotorem rozprawy doktorskiej jest:

Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw. z Politechniki Białostockiej

Recenzentami rozprawy doktorskiej są:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks prof. zw. z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. z Politechniki Białostockiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 ( budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Autoreferat zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej