śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Łukasza Siwika
 

DZIEKAN
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

zawiadamia

że w dniu 19.04.2017 r. o godz. 11:15  w sali nr 34 przy ul. Wiejskiej 45E Politechniki Białostockiej w Białymstoku,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Łukasza Siwika
na temat:
Interakcyjny, śledzący model obliczeniowy budynków głęboko posadowionych wraz z sąsiednią zabudową

Promotorem rozprawy doktorskiej jest:

Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw. z Politechniki Białostockiej

Recenzentami rozprawy doktorskiej są:

Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak z Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Zenon Szypcio profesor Politechniki Białostockiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy

ul. Zwierzynieckiej 16 ( budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Autoreferat zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Budownictwa

i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej pod adresem: http: //wb.pb.edu.pl