ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kazimierowicz
 

DZIEKAN
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej

zawiadamia

że w dniu 28.09.2017 r. o godz. 12:00  w sali nr 34
przy ul. Wiejskiej 45E Politechniki Białostockiej w Białymstoku,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Joanny Kazimierowicz

na temat:

Unieszkodliwianie przeterminowanych produktów spożywczych w procesie fermentacji metanowej”.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest:
Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.

Recenzentami rozprawy doktorskiej są:

dr hab. inż. Marcin Dębowski, Profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański prof. zw. z Politechniki Koszalińskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej pod adresem: http://wb.pb.edu.pl/Dokumentacja-postepowan-doktorskich.html