śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH KONKURSU TECHMATSTRATEG
 

Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR „TECHMATSTRATEG - Nowoczesne technologie materiałowe” znalazł się projekt
SEPOR - Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa”, w  którym uczestniczą pracownicy z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum: Politechnika Gdańska – Politechnika Białostocka – Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt ogółem projektu 7 453 150 zł.
Kierownikiem projektu jest prof. dr. hab. inż. Jerzy Ejsmont z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Zadania wykonywane przez Politechnikę Białostocką będą koordynowane przez  dr hab. inż. Władysława Gardziejczyka, prof. PB.
Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, wodoprzepuszczalnością, dobrymi właściwościami w zakresie oporu toczenia i właściwości przeciwpoślizgowych. Dodatkową istotną cecha takiej nawierzchni będzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów rozlewisk paliw płynnych (np. w tunelach, terminalach, na stacjach paliw). Nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu nawierzchni o dużej trwałości. Badania będą ukierunkowane na optymalizację składu mieszanek mineralno-asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych, rozwiązanie problemu trwałości warstwy poroelastycznej i jej połączenia z warstwą niżej leżącą. Drogowcy z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB przodują w kraju w zakresie badań hałaśliwości i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych  i  te zagadnienia będą przedmiotem  ich badań w ramach projektu SEPOR.