ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium Pani mgr inż. Anny Justyny Werner-Juszczuk
 

Uprzejmię informuję, że w dniu 11.01.2017 r. (środa) o godz. 10:15 w budynku Wydziału Budownictwa  i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E, w sali nr 34 WB (sala Rady Wydziału) odbędzie się seminarium pani mgr inż. Anny Justyny Werner-Juszczuk nt. „Modelowanie pól temperatury i przepływu ciepła w strukturach budowlanych z systemami ogrzewania płaszczyznowego”.