ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium Pani dr inż. Joanny Rodziewicz
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28.06.2017 r. o godz. 10:30 (środa ) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w pokoju IET 3/29 budynek C WBiIŚ, odbędzie się seminarium Pani dr inż. Joanny Rodziewicz nt. „Usuwanie w elektrobiologicznym złożu tarczowym związków azotu i fosforu ze ścieków pochodzących z upraw bezglebowych roślin” w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przez Radę WBiIŚ PB.
Na seminarium zaproszeni są tylko pracownicy samodzielni.