ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium Pani mgr inż. Magdaleny Dołżyńskiej
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29.06.2017 r. o godz. 9:00 (czwartek) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w sali nr 34 (sala posiedzeń Rady Wydziału), odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Magdaleny Dołżyńskiej
nt. „Badania jakości granulatu opałowego z odpadowych surowców pochodzenia rolno-spożywczego”  w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego.