ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium Pani mgr inż. Małgorzaty Ewy Wysockiej
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2016 r. o godz. 13:00 (środa) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w sali nr 34 (sala posiedzeń Rady Wydziału), odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Małgorzaty Ewy Wysockiej nt. „Wpływ uszczelniania składowisk odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych ” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego.