ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium Pani mgr inż. Marleny Małgorzaty Rowińskiej
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 06.07.2017 r. o godz. 10:00 (czwartek) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w sali nr 34 (sala posiedzeń Rady Wydziału), odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Marleny Małgorzaty Rowińskiej nt. „Porównanie parametrów technicznych i użytkowych: projektowanych oraz rzeczywistych, w rozległych instalacjach wentylacyjnych i wentylacyjno– klimatyzacyjnych” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego.